Main page / Sortiment | Dispensing Principles | Fisnar Catalogues | Contact |  On-line shop                                                                        19. February 2020
 

Slovak   Czech   English
lupa Search
Main page » Dispensing Principles

         Dispensing Principles

Ako používať automatický dispenzer

Výberom správneho dispenzera si zabezpečíme správny nástroj pre prácu, ale je tiež dôležité riadiť sa niekoľkými všeobecnými pravidlami a zásadami na zaistenie bezproblémového dávkovania. Vyhneme sa tak bežným chybám, ktoré môžeme urobiť pri dávkovaní kvapalín a pást. 


Účinky tlaku a doby na veľkosť bodiek

 • Všimnite si účinok na veľkosť bodiek pri aplikácii rôzneho tlaku vzduchu, doby nastavenia a priemeru hrotu.

 • Zvýšením buď tlaku vzduchu, doby trvania alebo priemeru hrotu sa zväčší veľkosť bodiek.

 • Znížením buď tlaku vzduchu, doby trvania alebo priemeru hrotu sa zmenší veľkosť bodiek.

 • Materiály hustejšie, s vyššou viskozitou ako sú pasty alebo mazivá vyžadujú buď vyšší tlak, dlhšiu dobu alebo väčší priemer hrotu.

 • Materiály redšie, s menšou viskozitou ako sú cyanoakryláty alebo riedidlá vyžadujú menší tlak, kratšiu dobu alebo menší hrot.

 • Vyšší tlak a kratšia doba cyklu zvyšuje rýchlosť dávkovania a prináša vyšší výkon.

 • Nižší tlak a dlhšia doba cyklu zlepšuje presnosť pri veľkosti dávok
 


Ako dosiahnuť konzistentné dávkovanie

Najlepší uhol pre držanie kartridže je medzi 45° a 80°. Kartridž musí byť dvíhaná vertikálne aby sme sa vyhli rozmazaniu nánosu. Pri vytváraní bodiek priložte hrot na kontakt s pracovným povrchom v zobrazenom uhle. Stlačte nožný pedál na začatie dávky a udržiavajte kartridž v predpísanej polohe, až kým nie je cyklus dokončený. Odoberte hrot z nánosu pohybom kartridže rovno hore. Pri rovnakom tlaku vzduchu a dobe nastavenia bude každá úspešná dávka rovnaká.
 


Plnenie materiálu do kártridže

Plnenie kartridže je závislé na type materiálu, ktorý používame.
 • Materiály s nízkou viskozitou:

  Kvapaliny s nízkou viskozitou možno plniť jednoduchým nalievaním zhora, pretože nechávajú priestor pre vzduch v hornej časti valca. Pre najlepšie výsledky plníme valec len do 2/3 objemu a opätovne plníme pri vyprázdnení do 1/3. Následne sa kvapaliny dávkujú z kartridže bez použitia piestu.


 • Materiály s vysokou viskozitou:

  Plnenie materiálov s vysokou viskozitou môže byť zjednodušené použitím plniča kartridže (pozri v katalógu Fisnar). Pri použití predplnenej tuby 360 ml, vložte tubu do kovováho držiaku a pripojte vzduchovú hadičku k dispenzeru DSP501A. Na druhý koniec plniaceho adaptéra sa pripojí cez závit pre ihlu (zdola) prázdna kartridž s úplne dotlačeným piestom a plnenie materiálu prebieha zdola pričom piest je vytláčaný nahor. Kartridže 3-5-10-30 ml môžu byť potom plnené pomocou dispenzera a to buď podľa presne nastaveného času, alebo vizuálne až kým nie sú plné. Na konci kartridže je potrebné nechať priestor pre vsunutie adaptéra so stlačeným vzduchom. Pri plnení vždy používajte piest.

 


Dávkovanie rôznych materiálov

  S použitím Fisnar dávkovacích systémov môže byť dávkovaná akákoľvek kvapalina alebo pasta. Výnimkou nie sú ani kvapaliny s nízkou viskozitou ako sú rozpúšťadlá a pečiatkové farby. Vždy si prečítajte doporučenia a varovania výrobcu materiálu, či médium môže byť dávkované vpúšťaním stlačeného vzduchu a z polypropylénovej kartridže. Pri dávkovaní s použitím ventilu, musí byť ventil pre tento materiál vhodný.


 


Varovania pri dávkovaní

  Pri použití spätného nasávania vyhýbajte sa rýchlemu nárastu podtlaku a predídete tak nasatiu vracajúcej sa kvapaliny do hadice stlačeného vzduchu. Vyhýbajte sa prevráteniu valca a možnému natečeniu kvapaliny do dávkovača. Používajte vždy len nové katridže a hroty. Použité musia byť po použití starostlivo odstránené. Nepoužívajte toxické čistiace rozpúšťadlá a vyhýbajte sa kontaminácii kvapalín.


 


Manipulácia s materiálom

  Cyanoakryláty: Manipulujte opatrne. Vyhýbajte sa akémukoľvek kontaktu s pokožkou. Nastavte s veľkou opatrnosťou podtlak a nedovoľte, aby sa cyanoakrylát vrátil späť cez vzduchovú hadicu do dávkovača. Pri výmene hrotu vždy používajte bezpečnostný uzatvárací klip na hadičke adaptéra, aby ste zabránili kvapkaniu alebo nasávaniu materiálu do dispenzera.

  Anaeróbne látky: Musia sa dodržiavať rovnaké opatrenia ako u cyanoakrylátov.

  Epoxidy: Použitím normálnych metód
  môžu byť jednozložkové epoxidy dávkované
  bez problémov. Pri dávkovaní dvojzložkových epoxidov vždy majte
  na pamäti, že v procese vytvrdzovania
  sa s časom viskozita mení, čo ovplyvňuje veľkosť bodiek. Obsluha dispenzera
  preto musí prispôsobovať parametre dávkovania, aby sa zohľadnila zmena viskozity.


  Spájkovacie pasty a SMT lepidlá: Presná regulácia sa dosiahne dávkovaním. Pre precízne mikrodávky je doporučené použiť skrutkový ventil (pozri v katalógu I&J Fisnar). Veľkú pozornosť treba venovať preprave a plneniu pasty do náhradných kartidží, aby sme sa vyhli vzduchovým bublinám. Najlepšie je používať originálne balenia.

  Silikóny, masky a spájkovacie rezisty: Používajte normálne dávkovacie postupy.

  Lepidlá: Všetky lepidlá sa dávkujú veľmi dobre. Použitím malého priemeru hrotu môžeme eliminovať „zvláknenie“.

  Mazadlá: Všetky mazadlá sa dávkujú veľmi dobre.


 


Dávkovanie všetkých typov kvapalín a pást:

  Kyseliny Lepidlá Konformné nátery
  Cyanoakryláty Epoxidy Tavidlá
  Gleje Mazivá Tlačové farby (atramenty)
  Mazadlá Farby Pasty a masky
  Zalievacie zmesi RTV Silikóny
  Spájkovacie pasty Uretány  
Main page / Sortiment | Dispensing Principles | Fisnar Catalogues | Contact |  On-line shop       
(c) 2009-2016 Owner of this portal - ELPRO, s.r.o.